Kurs PADI DiveMaster w Hurghadzie

Kurs PADI DiveMaster w Hurghadzie

PADI Divemaster to pierwszy krok w Twojej zawodowej karierze nurkowej. Podziel się swoją
pasją do nurkowania, zostając profesjonalistą. Jako zawodowy członek międzynarodowej
organizacji PADI, będziesz miał możliwość prowadzić niektóre programy aktywności
nurkowej, asystować przy kursach oraz zostać certyfikowanym przewodnikiem nurkowym.
Podczas kursu Divemaster, wymagane jest osiągnięcie poziomu zawodowego, na co
potrzebny jest czas na zdobycie wiedzy teoretycznej oraz praktycznej. Program w szkole
nurkowania Diving Star trwa 10 dni.

DiveMaster briefing

Kurs składa się z 3 części:

. Zajęcia teoretyczne
● rola oraz cechy Divemastera PADI
● nadzorowanie nurkowań
● asystowanie przy szkoleniach
● programy prowadzone przez Divemastera
● fizyka nurkowa
● fizjologia nurkowania
● teoria dekompresji
● wiedza o podwodnym środowisku
● zarządzanie ryzykiem oraz bezpieczeństwo nurków
● biznes nurkowy i rozwój kariery
2. rozwój umiejętności:
● ćwiczenia pływackie
● ratowniczych
● nurkowych
3. zadania praktyczne
● zadania na wodach basenopodobnych i otwartych
● programy prowadzone przez Divemastera
● praktyki

Warunki wstępne uczestnictwa:

t
● certyfikat Advanced Open Water Diver oraz PADI Rescue Diver lub równoważny
innej organizacji nurkowej
● 40 zalogowanych nurkowań
● ukończone szkolenie EFR w ciągu ostatmich 24 miesięcy
● zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nurkowania wydane w ciągu
ostatnich 12 miesięcy

Wymagania do uzyskania certyfikatu PADI Divemaster:

● zaliczenie sesji teoretycznych z podręcznika PADI Divemaster lub e-learning
● przygotowanie akcji ratowniczej
● zaliczenie ćwiczeń pływackich
● zaliczenie umiejętności ratowniczych
● zaliczenie warsztatów oraz ocena umiejętności nurkowych
● zaliczenie zadań na wodach otwartych
● zaliczenie warsztatów z programów prowadzonych przez Divemastera
● zaliczenie praktyk
● spełnienie wymagań odnośnie profesjonalizmu

107 Abu Ramada Street - Przed Hotelem Meraki

Nurkowanie Hurghada,Nurkowanie W Hurghadzie, Kurs Nurkowania Hurghada